Danh bạ doanh nghiệp
Search Add Entry

Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC)

Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC)
76 Phố An Dương, Quận Tây Hồ Hà Nội Việt Nam
Website
Phone: 04-8292974/ 7165603
Fax: 04-8292391
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2341QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ký ngày 18/5/2006 chuyển đổi từ DNNN thành lập theo QĐ 1893/ QĐ - UB ngày 16/5/1997 của UBND Thành phố Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập hai Công ty: Công ty Vật liệu và Xây dựng Hà Nội và Công ty Xây lắp điện Hà Nội. Công ty được UBND Thành phố Hà Nội xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 theo Quyết định số 4089/QĐ-UB ngày 16/8/2000.

Công ty được giao nhiều nhiệm vụ SXKD, chia thành 3 nhóm chính:

Nhóm 1: Khối hoạt động kinh doanh mang tính chất đầu tư (Gọi tắt là khối quản lý đầu tư)

- Lập và tổ chức, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
- Tư vấn cho các chủ đầu tư về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng.
- Kinh doanh nhà.
- Dịch vụ quản lý đô thị.

Nhóm 2: Khối hoạt động kinh doanh mang tính chất công nghệ xây lắp

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội.
- Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp, điện dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.
- Thi công xây lắp trang trí nội thất, ngoại thất các công trình xây dựng.

Nhóm 3: Khối hoạt động kinh doanh, mang tính chất khai thác sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội, ngoại thất.
- Khai thác và kinh doanh cát xây dựng, bao gồm cát bãi và cát hút.
- Chuyên ngành khí gas hóa lỏng; kinh doanh gas, chiết nạp gas hóa lỏng.

Từ khi thành lập đến nay giá trị SXKD của Công ty luôn tăng trưởng ở mức cao, với đa ngành nghề sản xuất kinh doanh, đời sống của cán bộ công nhân viên chức trong toàn Công ty đã từng bước được nâng lên, thương hiệu của Công ty đã được khẳng định. Năm 2004 Công ty đạt giá trị sản lượng 346,5 tỷ đồng và năm 2005 đạt 348 tỷ.

Date added: 2008-07-22 04:57:59    Hits: 306
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds