Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP ??c M?nh

Công ty CP ??c M?nh
KTX V?nh Trung, Hùng V??ng, P. V?nh Trung, Q. Thanh Khê TP. ?à N?ng Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 511-689403/689404/689476
Fax: 511-689379
CH?C N?NG KINH DOANH

Xây d?ng
Xây d?ng các công trình dân d?ng
Xây d?ng các công trình công nghi?p
Xây d?ng các công trình thu? ?i?n , nhi?t ?i?n
Xây d?ng c?p thoát n??c và v? sinh môi tr??ng

Kinh doanh ??a ?c
Xây d?ng và phát tri?n ??a ?c
D?ch v? cho thuê v?n phòng
Kinh doanh khách s?n du l?ch

Ngành ngh? khác
??i lý mua bán kí g?i hàng hoá
Kinh doanh d?ch v? v?n t?i hàng hoá
Máy móc thi?t b? ôtô và ph? tùng thay th?
Kinh doanh hàng nông lâm s?n

Date added: 2008-07-22 02:30:55    Hits: 56
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds