Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP ??u t? ??a ?c H?ng Phú

Công ty CP ??u t? ??a ?c H?ng Phú
07 Lý V?n Ph?c, P. Tân ??nh, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8207173/ 8207174
Fax: 08-8207172
Tên công ty: CÔNG TY C? PH?N ??U T? ??A ?C H?NG PHÚ
Tên ti?ng Anh: HUNG PHU REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION
Tên vi?t t?t: HUNG PHU REI CORP.

Gi?y phép thành l?p s? 4102006688 ngày 28/9/2001 v?i v?n ?i?u l? 40 t? ??ng.

L?nh v?c kinh doanh:

- ??u t? d? án nhà ?, khu du l?ch.
- Kinh doanh nhà, ??t.
- D?ch v? môi gi?i nhà, ??t.
- T? v?n ??u t?, qu?n lý d? án b?t ??ng s?n.

Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a Công ty:

H? và tên: KS. Nguy?n Anh Khiêm
Ch?c danh: Ch? t?ch H?QT, kiêm T?ng Giám ??c

Date added: 2008-07-22 05:05:25    Hits: 234
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds