Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây d?ng và Kinh doanh nhà Kim S?n

Công ty CP Xây d?ng và Kinh doanh nhà Kim S?n
221/1 Phan V?n Hân, Ph??ng 17, Q. Bình Th?nh TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8990269/ 8990415
Fax: 08-8990629

Công ty C? ph?n Xây d?ng và Kinh doanh Nhà Kim S?n ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 2952/GP-UB, ngày 13/11/1996 c?a UBND TP. HCM và ho?t ??ng theo Gi?y Ch?ng nh?n ??ng ký Kinh doanh s? 063334 do S? K? ho?ch và ??u t? TP. HCM c?p ngày 24/1/1997.

V?n ?i?u l? c?a công ty là 24.034.200.000 ??ng.

Ngành ngh? kinh doanh:
- Xây d?ng dân d?ng và công nghi?p.
- S?a ch?a nhà và trang trí n?i th?t.
- San l?p m?t b?ng.
- Thi công c?u ???ng.
- Kinh doanh nhà ? (xây d?ng, s?a ch?a nhà ?? bán ho?c cho thuê).
- S?n xu?t và mua bán v?t li?u xây d?ng, mua bán máy móc thi?t b?.
- L?p d? án ??u t? và t? v?n xây d?ng.
- Thi?t k? ki?n trúc - xây d?ng công trình dân d?ng, công nghi?p, h? t?ng ?ô th?, giao thông, th?y l?i.
- D?ch v? th??ng m?i.
- Kinh doanh du l?ch l? hành n?i ??a.


Date added: 2008-08-21 09:56:02    Hits: 3183
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds