Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n ??u t? Hùng V??ng

Công ty C? ph?n ??u t? Hùng V??ng
63 Hàng Tr?ng - Hoàn Ki?m Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.928 5588
Fax: 84.4.9285779

L?NH V?C HO?T??NG

1. ??u t? xây d?ng khu du l?ch sinh thái, khu ?ô th?, tòa nhà v?n phòng:

a, Flamingo ??i L?i Resort

Khu resort r?ng 123ha, n?m bên h? ??i L?i v?i 525ha m?t n??c, khu v?c tr?ng ?i?m du l?ch c?a t?nh V?nh Phúc c?ng nh? toàn mi?n B?c Vi?t Nam. V?i v? trí thu?n l?i (cách sân bay N?i Bài 10km, cách trung tâm Hà N?i 40km), ?i?u ki?n t? nhiên lý t??ng, Flamingo ??i L?i Resort – t? h?p khu du l?ch sinh thái, bi?t th? cao c?p - s? tr? thành khu resort l?n nh?t mi?n B?c Vi?t Nam, m?t xã h?i v?n minh, n?i quy t? c?a nh?ng c? dân thành ??t.

b, Flamingo Cát Bà Resort

Khai thác d?ch v? bãi bi?n t?i bãi t?m Cát Cò 1 và Cát Cò 2, hai bãi t?m ??p nh?t c?a Cát Bà, qu?n ??o l?n nh?t và xinh ??p nh?t trong qu?n th? V?nh H? Long. Trong t??ng lai g?n, s? xây d?ng m?t khách s?n 4 sao t?i bãi t?m Cát Cò 1 (quy mô 100 phòng) và m?t khu resort 5 sao t?i bãi t?m Cát Cò 2 (quy mô 300 phòng) nh?m cung c?p cho khách du l?ch m?t d?ch v? ??ng b?, tiêu chu?n qu?c t?.
Website:http://www.flamingocatba.com

c, Flamingo Tower

T?i 264 ??i C?n, Hà N?i. Flamingo Tower ???c quy ho?ch thi?t k? thành tòa nhà v?n phòng, h?i th?o cho thuê theo tiêu chu?n h?ng B. Tòa nhà do công ty Archipel – C?ng hòa Pháp thi?t k? và công ty Delta – Hòa K? giám sát xây d?ng. Tòa nhà cao 21 t?ng, chia thành nhi?u khu: Khu v?n phòng, Khu h?i th?o, Khu th??ng m?i, Nhà hàng và quán bar, T?ng h?m và khu ?? xe.

2. L?nh v?c l? hành:

Website: Du l?ch inbound: www.vietnamholiday.com
                Du l?ch outbound: www. thegioidulich.com.vn


Là ??n v? hàng ??u v? kinh doanh du l?ch outbound t?i mi?n B?c Vi?t Nam, Hanoi Red Tours c?ng ?ang ti?n hành ??y m?nh thu hút khách inbound và n?i ??a. Trung tâm ?ã nh?n ???c nhi?u b?ng khen nh? "??n v? l? hành hàng ??u n?m 2002 - 2003 do hãng Hàng không Thái Lan trao t?ng, "Doanh nghi?p l? hành ???c yêu thích nh?t n?m 2004" do báo Sài Gòn Ti?p Th? t? ch?c...

 


Date added: 2008-07-22 04:04:25    Hits: 172
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds