Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n Kim C??ng (Paragon Corp.)

Công ty C? ph?n Kim C??ng (Paragon Corp.)
Phòng 5, L?u 4, Tòa nhà Lawrence. S.Ting 801 Nguy?n V?n Linh, P.Tân Phú, Q.7 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website

 NGÀNH NGH? KINH DOANH

- Xây d?ng công trình dân d?ng, công nghi?p.
- Mua bán hàng gia d?ng, ?i?n máy, v?t li?u xây d?ng, m? ph?m.
- Cho thuê nhà ?, kho bãi, ki ?t, trung tâm th??ng m?i, v?n phòng, ph??ng ti?n v?n t?i.
- D?ch v? t? ch?c h?i ch?, tri?n lãm th??ng m?i.
- D?ch v? trang ?i?m, s?n sóc da m?t.
- Kinh doanh khách s?n, nhà hàng, khu du l?ch sinh thái.
- Kinh doanh nhà ?.
- Kinh doanh khu vui ch?i gi?i trí: chi?u phim ?i?n ?nh và phim video, trò ch?i ?i?n t?.


Date added: 2008-08-21 10:05:31    Hits: 234
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds